Using a Visual Metaphor to Illustrate the BScE1 Internship

I’ve been thinking about using a set of visually rich illustrations to graphically represent a metaphor of the requirements we ask our BScE1 students to fulfill (BScE1 = 1 Semester of the Bachelor in Educational Sciences study program). We actually want them to develop into “reflective practitioners” combining two different…

Meng Äntwert op “vb 118: A. Lulling mat Reaktioun op Uni Lëtzbg (Kies) a Mme Rachida Dati (25-09-09)”

My comments to Madame Astrid Lulling’s Video Blog 118: Dat kann an därf een als chercheur net einfach onkommentéiert loosen… an dofir hun ech och der Madame Lulling meng Meenung geschriwen… d’ailleurs den Titel vun hierer Sendung ass misleading… si gréift d’Uni.lu guer net un, mee ee Fuerscher an dann…