Meng Äntwert op “vb 118: A. Lulling mat Reaktioun op Uni Lëtzbg (Kies) a Mme Rachida Dati (25-09-09)”

My comments to Madame Astrid Lulling’s Video Blog 118: Dat kann an därf een als chercheur net einfach onkommentéiert loosen… an dofir hun ech och der Madame Lulling meng Meenung geschriwen… d’ailleurs den Titel vun hierer Sendung ass misleading… si gréift d’Uni.lu guer net un, mee ee Fuerscher an dann…