RE: Behaviorism: Text 1-6 – Comparison | Emma de Lang’s Blog

Ech huen dei texter an der reihenfoleg gelies wei se um moodle stungen, an dat huet dofir gesuergt das ech beim läschten text e bessi verwonnert war. Dei eischt 5 texter gungen empfong iwwert dei verschieden aspekter vum behaviorismus. Dei eing gungen bessi mei iwwert den behaviorimus am algemengen an wei et sech entweckelt huet. Dei aner mei iwwert den behaviorismus an der klass an wei een dei verschidden siichtweisen iwwert luef an stroof misst ansetzten. Awer all dei 5 eischt texter sinn dofunner ausgaang das dat och alles sou as an sou funtioneiert wei dat ugeholl gett. Den läschten text wu ech gelees huen as awer komplett anere menung. Obwuel et jo just den inhalt an kommentaren vun buch weist, as ziemlech kloer das den autor vum buch naischt vum behaviorismus hällt an dei vershieden aspekter, firun allem luef, a fro stellt.

Den läschten text huet umfong mech sou ze soen eng keier geresselt. Do duerch das ech dei aner texter all gelies huen, huen ech warscheinlech onbewost schon un dem ganzen gegleewt an mer nett richtech mei froen dozou gestallt. Beim läschten text huen ech dann bei mir geduecht das et wirklech nett onbedingt muss sou sinn wei an denen aneren texten stung. An obwuel den läschten text ganz kurz war an nett ganz vill informationen gett, huet et mech awer dozou bruecht dei aner texter mei kritech ze gesinn.

Via another great blog post by Emma de Lang!

This is one of my students reporting on how she read 5 different texts on Behaviorism and through this reading generated a more or less homogeneous impression about this particular theory of learning and THEN she became somewhat “confused”, because her establishing representations got shaken and disturbed by reading a 6th text, where the author actually defends a position quite radically opposite to the preceding texts… namely that rewards we keep giving kids at school or at home alienate them and act more like punishments… because always rewarding kids when they do something “good” rapidly teaches them to do certain things for the sake of being “rewarded” instead of seeking the rewards inherent to being able to do these things… like being able to read or to write. They actually loose their intrinsic motivations, that progressively get replaced by external motivators… and are thus somehow punished to become “robots” that try to please their “masters” instead of developing into autonomous free actors and authors of their own learning processes and their lives…